Szkoła Hipnozy

Polski Instytut Neurotransgresji oraz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów powołały do życia Szkołę Hipnozy.
Szkoła Hipnozy jest programem edukacyjnym Akademii Doskonalenia Zawodowego Naturopata, którego celem jest profesjonalne przygotowanie hipnotyzerów i hipnoterapeutów do zawodowego stosowania hipnozy w gabinetach terapeutycznych.

 

Akademia Doskonalenia Zawodowego ma statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej pod Nr 7/NE-U/12, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 106369, oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

 

 

Kończąc kursy organizowane przez Akademię Doskonalenia Zawodowego Naturopata otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem:
Otrzymujesz Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Nasze zaświadczenie – to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 622

 

Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe.
Dla osób chcących uzyskać wiedzę i kwalifikacje na potrzeby struktur rzemieślniczych, wydawane są zaświadczenia zgodne z zatwierdzonym wzorem kierującego na takie szkolenie Cechu, a wydawane są one na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych( § 6, pkt 2 ww rozporządzenia).

 

Dla osób skierowanych z zakładów pracy dodatkowo wydajemy Zaświadczenie wg wzoru MPiPS – to dokument wydawany na potrzeby rynku pracy, potwierdzający zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, uprawniający do pracy w zakresie zagadnień objętych kursem. Podstawą wydania tego dokumentu jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Art. 53d ust. 2 oraz ust. 4 pkt 1 (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) Zaświadczenia wydawane są według wzoru, o którym mowa w § 13 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 497).

 

Dla osób skierowanych przez Urzędy Pracy dodatkowo wydajemy zaświadczenia zgodne z Umową o wykonanie szkolenia.

 

Kadra nauczycielska:
Grzegorz Halkiew- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu, coachingu, ustawień systemowych oraz rozwoju osobistego.
Elżbieta Katarzyna Kędzierska- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu.
Mirosława Chlebowska- nauczyciel hipnozy, coachingu
Wykładowcy  posiadają przygotowanie pedagogiczne i są instruktorami w swoich zawodach.

 

Kursy zawodowe (670 godz.):
Hipnoza energetyczna
Hipnoza ericksonowska (język perswazji)
Hipnoza regresyjna
Hipnoza analogowa i cold-reading
Hipnoza ericksonowska (język perswazji)
Autohipnoza
Hipnoterapia
Ty i relacje rodzinne
Ty i pewność siebie
Ty i przebudowa własnego JA
..oraz
Hipnoza a stany transowe
..a także dodatkowo
NLP Coach
Master NLP Coach
FAmily Coach jako Konstelacje Rodzinne- podświadomość zbiorowa rodu

 

Informacje dodatkowe:
Kadra Szkoły
jak sfinansować swój kurs hipnozy?
kontakt

 

 

 

 Harmonogram kursów:
rok akademicki 2016

Leave a reply