Szkoła Hipnozy

Polski Instytut Neurotransgresji oraz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów powołały do życia Szkołę Hipnozy.

Szkoła Hipnozy jest programem edukacyjnym Akademii Doskonalenia Zawodowego Naturopata, którego celem jest profesjonalne przygotowanie hipnotyzerów i hipnoterapeutów do zawodowego stosowania hipnozy w gabinetach terapeutycznych.

Akademia Doskonalenia Zawodowego ma statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego Nr 7/NE-U/12, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 106369, oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

 

 

Kończąc kursy organizowane przez Akademię Doskonalenia Zawodowego Naturopata otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem:

 • Otrzymujesz Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Nasze zaświadczenie – to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 622

Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe.

Dla osób chcących uzyskać wiedzę i kwalifikacje na potrzeby struktur rzemieślniczych, wydawane są zaświadczenia zgodne z zatwierdzonym wzorem kierującego na takie szkolenie Cechu, a wydawane są one na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych( § 6, pkt 2 ww rozporządzenia).

 

Dla osób skierowanych z zakładów pracy dodatkowo wydajemy Zaświadczenie wg wzoru MPiPS – to dokument wydawany na potrzeby rynku pracy, potwierdzający zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, uprawniający do pracy w zakresie zagadnień objętych kursem. Podstawą wydania tego dokumentu jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Art. 53d ust. 2 oraz ust. 4 pkt 1 (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) Zaświadczenia wydawane są według wzoru, o którym mowa w § 13 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 497).

 

Dla osób skierowanych przez Urzędy Pracy dodatkowo wydajemy zaświadczenia zgodne z Umową o wykonanie szkolenia.

Kadra nauczycielska:

 • Grzegorz Halkiew- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu, coachingu, ustawień systemowych oraz rozwoju osobistego.
 • Elżbieta Katarzyna Kędzierska- nauczyciel hipnozy, bioenergoterapii, biomasażu.
 • Mirosława Chlebowska- nauczyciel hipnozy, coachingu

Wykładowcy  posiadają przygotowanie pedagogiczne i są instruktorami w swoich zawodach.

Kursy zawodowe (600 godz.):

 • Hipnoza energetyczna
 • Hipnoza ericksonowska (język perswazji)
 • Hipnoza regresyjna
 • Hipnoza analogowa i cold-reading
 • Hipnoza ericksonowska (język perswazji)
 • Autohipnoza
 • Hipnoterapia a w jej ramach kursy:
  • zawodowy kurs hipnoterapii (9 dni)
  • Ty i relacje rodzinne
  • Ty i pewność siebie
  • Ty i przebudowa własnego JA

..oraz

 • Hipnoza a stany transowe (egzorcyzmy)

..a także dodatkowo

 • NLP Coach
 • Master NLP Coach
 • FAmily Coach jako Konstelacje Rodzinne- podświadomość zbiorowa rodu

Informacje dodatkowe:

 Harmonogram kursów:

Leave a reply