Kalendarz nadchodzących szkoleń

Rok szkolny 2018

Szkoła Hipnozy rozpoczyna nabór na kursy zawodowe z zakresu terapii naturalnych. Uczestnicy kursów po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenia według wzoru Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potwierdzające zdobyciu kwalifikacji zawodowych w zakresie szkolenia.

Nazwa szkolenia Początek Ilość godzin Szczegóły

Zawodowy kurs Szkoły Hipnoterapii Integracyjnej (2019/2020)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
6 września 300 godz. Szczegóły

Regresja hipnotyczna i kroniki Akasha (2019)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
13 grudnia 30 godz. Szczegóły

Terapia systemowa rodzin- uwikłania podświadome (2020)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
23 marca 90 godz. Szczegóły

NLP Coach- szybkie interwencje hipnotyczne

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Hipnoza w Lublinie

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
6 godz. Szczegóły

Po drugiej stronie lustra- zakamarki podświadomości (hipnoza)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Hipnoza – techniki pozbywania się stresów, lęków i fobii

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Hipnoza podprogowa (energetyczna)

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Hipnoza- dynamika transu

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Autohipnoza – świadome śnienie

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Hipnoza – stwórz nowy umysł na potrzeby kwantowej rzeczywistości

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Hipnoza ericksonowska

Zaświadczenie MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
30 godz. Szczegóły

Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata posiada statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych oraz wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych RIS Warszawskiego Urzędu Pracy. Potrzebujesz informacji, zapytaj teraz.
Grzegorz Halkiew
500-110-251
Informacje dodatkowe:

  • jak sfinansować swój kurs hipnozy?