Stres

autor: Wojciech Górecki

Stres jest konieczny do dobrego funkcjonowania człowieka, z natury jest naszym sojusznikiem, a nie wrogiem. Przy chwilowym, zwiększonym obciążeniu organizmu, stres przechodzi w tzw. eustres, czyli w czynnik pozytywny dla życia osobnika, dodający mu sił i pozwalający na adaptację do trudnych warunków. Umiarkowany stres jest bowiem mechanizmem naturalnego wyzwalania w organizmie energii obronnej, niezbędnej do zachowania życia. Stąd też nie wszystkie sytuacje stresowe prowadzą do chorób czy zaburzeń funkcjonowania człowieka.

Czytaj dalej Stres

Historia hipnozy

Pierwszym, naukowo potraktowanym zjawiskiem hipnozy zwierzęcej było opisane w 1646r w dziele niemieckiego jezuity A.Kirchera zahipnotyzowanie koguta.

Astronom i jezuita Maximilian Hell /1720-1792/ przygotowywał magnesy w kształcie ludzkich organów i przymocowywał je na bolących częściach ciała – uleczał 60-70% swoich pacjentów.

Franz Anton Mesmer /1734-1815/ zainspirowany przez swoich poprzedników uznał, że do wywołania powyższych zjawisk nie jest potrzebny żaden magnetyzm- ani nieba, ani minerałów, ani żelaza. Do magnetyzowania wystarczy jedynie działanie wychodzącego z ciała magnetyzera fluidu. Mesmer nazywał to zjawiskiem ” magnetyzmu zwierzęcego”.

Czytaj dalej Historia hipnozy

Witaj w świecie hipnozy!!!

katowice.jpg

Jednym z podstawowych celów Polskiego Instytutu Neurotransgresji jest rozprzestrzenianie wiedzy na temat terapii, w tym również terapii w hipnozie zapoczątkowanej przez Franciszka Mesmera.

Od kilku już lat, korzystając z pomocy Polskiego Instytutu Neurotransgresji, organizujemy dwu i trzydniowe warsztaty hipnozy.

Ze względu na przekazywaną wiedzę jak i umiejętności kadry szkolącej są to zdecydowanie jedne z najbardziej profesjonalnych warsztatów hipnozy w Polsce i jak do tej pory jedyne, których ukończenie potwierdzone jest zaświadczeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i upoważnia do zawodowego stosowania hipnozy w praktyce terapeutycznej.

Kurs pozwala zdobyć wiedzę i doświadczenie praktyczne, przygotowujące do posługiwania się hipnozą w pracy z ludźmi- dodatkowo przyśpiesza rozwój osobisty.

Zadaniem naszego kursu jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy energetycznej tak, aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

Organizacja kursu ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia zdobytych umiejętności na poziomie świadomym i nieświadomym.

Kursy hipnozy i hipnoterapii  przeznaczone są dla naturoterapeutów, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów oraz dla osób, chcących poznać hipnozę dla własnych prywatnych celów..

Zapoznaj się też z informacjami na temat  naszej Akademii Doskonalenia Zawodowego oraz zobacz listę kursów hipnozy

Jak zachować młodość

Starość?

Ludzka podświadomość nie starzeje się nigdy. Nie podlega czasowi, ani innym ograniczeniom. Jednak wiele ludzi w podeszłym wieku zdradza fizyczną słabość, poczucie beznadziejności i ogólny uwiąd – jak gdyby w istocie już nie żyli. Skarżą się z rozpaczą, że ich życie straciło sens i nikomu już nie są potrzebni. Mają oni głęboko zakorzenioną błędną filozofię: ” Rodzimy się, rośniemy, starzejemy, stajemy się ciężarem dla siebie i innych tak się to wszystko kończy”. Jest to główna przyczyna zaniku sił.

Zespół lekarzy z kliniki De Courcy w Cincinnati udowodnił, że przejawy starzenia i zużycia wcale nie są sprawą lat. To nie czas, a lęk przed jego nieubłaganym upływem odbija się na ludzkim umyśle i ciele. Prawdziwą przyczynę przedwczesnego starzenia się należy upatrywać w nerwicowym lęku przed negatywnymi skutkami postępującego wieku.

W gruncie rzeczy ludzie boją się starości, końca, zgaśnięcia, ponieważ nie znają życia. Zycie bowiem nie ma końca. Podeszły wiek nie jest zmierzchem życia, ale świtem mądrości.
.
Mądrość zaś, to nic innego jak poznanie ogromnych mocy tkwiących w podświadomości oraz ich wykorzystanie do udanego, sensownego i szczęśliwego życia. Trzeba więc wybić sobie raz na zawsze z głowy, że wiek 65, 75 albo 85 lat jest równoznaczny z naszym końcem. Każdy choćby najbardziej podeszły wiek może być początkiem wspaniałego, owocnego, aktywnego i nader twórczego okresu w życiu, który przyćmi wszystkie poprzednie. Uwierzcie w to, a doczekacie udanej starości.

Każda, bowiem faza ludzkiego życia to tylko dalszy krok naprzód na drodze bez końca.

Zycie ludzkie jest duchowej natury i trwa wiecznie, odnawia się samo, jest niezniszczalne i stanowi największą, najgłębszą rzeczywistość naszego doświadczenia.
Zachwycaj się nowymi twórczymi pomysłami, staraj się rozwijać umysł, nie ustawaj w nauce i nabywaniu mądrości. Dzięki temu zachowasz w sercu młodość, będziesz, bowiem wciąż niesyty nowych odkryć – a twoje ciało jest zwierciadłem myślenia.
Jest wiele przykładów na to, że ludzie w podeszłym wieku dokonywali najwspanialszych rzeczy.

Rzymski patriota Katon nauczył się greki w wieku 80 lat. Sokrates w wieku 70 lat nauczył się grać na kilku instrumentach, dochodząc w tym do mistrzostwa. Michał Anioł stworzył najpiękniejsze malowidła w wieku 80 lat. Będąc w tym samym wieku Goethe ukończył ” Fausta ” , a Ranke rozpoczął ” Historię powszechną”, którą ukończył w wieku 91 lat. Newton mając 85 lat był wciąż niestrudzenie aktywny itd.
Przykłady te pokazują, jakie miejsce należy się starcom.

Jeśli jesteś już na emeryturze, masz jeszcze czas zainteresować się prawami życia i cudami podświadomości. Zajmij się teraz wszystkim, co od dawna chciałeś robić. Poświęcaj się nowym sprawom, zapoznaj z nowymi pomysłami.
Skup się na życiu – zamiast na śmierci. Staraj się o prawdziwe samopoznanie i całościową perspektywę, w której jawić się będziesz taki, jaki powinieneś być: szczęśliwy, rozradowany sukcesami, pogodny i silny.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Wewnętrzne zasoby

Wewnętrzne zasoby.

Każdy człowiek posiada ogromne wewnętrzne zasoby ukryte w podświadomości. Źródłem tych zasobów są również wspomnienia. Jedne mogą być przyjemne, radosne i budując. Mogą być nimi sukcesy, osiągnięcia i odkrycia zarówno własne jak i przez osoby przez nas znaczące. Może to być również nasza fantazja, kreatywność czy też poczucie humoru. Źródłem zasobów mogą być dla ciebie ważne spotkania i rozstania, a także rozczarowania, bolesne doświadczenia, a nawet dramatyczne próby życiowe, albowiem wszystkie one dostarczają nam życiowego doświadczenia- stanowią lekcję, którą możemy spożytkować w przyszłości. I wreszcie wewnętrznym zasobem jest to coś, co pozwala ludziom przetrwać najtrudniejsze chwile- przemoc i inne doświadczenia traumatyczne.

Istnieją też zasoby, z którymi się po prostu rodzimy. Zasoby atawistyczne, archetypy oraz takie, które w filozofii reinkarnacyjnej nazywa się karmą. Karma w tym przypadku oznacza zachowania czy predyspozycje, jakie ludzie posiadają po przeżyciu określonych doświadczeń- doświadczeń, których dana osoba, cofając się nawet do urodzenia, jednak nie posiada, a posiada jedynie ich wynik, skutek.

Zachowaniem archetypowym jest lęk przed włożeniem ręki w ogień. Zachowaniem karmicznym są wszystkie zachowania związane z indywidualną ewolucją człowieczeństwa w danej jednostce osobowej- jak na przykład zaniechanie zachowań kanibalistycznych, moralność, aż po zachowania na pierwszy rzut oka określane jako irracjonalne, czyli nieuzasadnione, �. a raczej uzasadnione powodami, których dany człowiek jednak w bieżącym życiu nie doświadczył.

Ogromna część tego bogactwa pozostaje w naszej podświadomości i nawet już nie pamiętamy, że o wielu z nich zapomnieliśmy. A tak często potrzebujemy dostępu do naszych wewnętrznych zasobów, ponieważ wystarczają one aż nadto, do konstruktywnego rozwiązywania zadań, realizowania celów i osiągania satysfakcji w życiu.

Istnieją sposoby, aby móc odnaleźć owe zasoby i uczynić z nich pożytek w praktyce. Zadanie to zwykle utrudnia stereotypowe myślenie, przekonania, nastawienie, nawyki automatyczne i odruchowo hołubione przez nas.

Regresja to klucz, aby wejrzeć umysłem w swoje wnętrze i odkryć skarbnicę niewyczerpalnych bogactw.

Regresja pokazuje, jakie wręcz cuda dokonują się na ludziach wszelkich warstw społecznych, ras i narodów.

Taki cud, kiedy i ty go zastosujesz, odmieni również twoje życie. Nauczysz się praktycznie wykorzystywać wręcz magiczną moc podświadomości.

Stosując regresję, NeuroTransgresję i wizualizację w pełni odkryjesz w jaki sposób twoje nawyki myślowe i siła wyobraźni kształtują, organizują i rozstrzygają twój los. Natura i charakter człowieka są bowiem tożsame z tym, co zawiera jego podświadomość.

Regresja pomoże ci odpowiedzieć na wiele, być może nawet dręczących pytań.

Dlaczego jednych ludzi drąży smutek a innych rozświetla słońce?

Dlaczego jeden człowiek cieszy się bogactwem i szczęściem, a jego sąsiad żyje w nędzy i niedostatku?

Dlaczego jednego dręczy niepewność i lęk, kiedy inny jest pełen wiary w siebie i spogląda ufnie w przyszłość?

Dlaczego jeden człowiek posiada luksusową willę, gdy inny dokonuje żywota w dzielnicy nędzy?

Dlaczego jeden człowiek przeżywa pasmo sukcesów, kiedy inny stacza się coraz niżej? Dlaczego jeden mówca porywa masy, gdy inny nie znajduje u słuchaczy żadnego oddźwięku? Dlaczego jeden dokonuje genialnych osiągnięć, kiedy inny w otępieniu oddaje się bezdusznemu zajęciu?

Dlaczego ktoś przetrwa nieuleczalną chorobę, która dla innego oznacza śmierć?

Dlaczego tylu dobrych ludzi zaznaje niewymownych cierpień psychicznych i fizycznych, kiedy inni wyzuci z sumienia, cieszą się najlepszym zdrowiem i promiennymi sukcesami?

Dlaczego jedna żona żyje w szczęśliwej rodzinie, kiedy inna u boku męża doznaje cierpień i rozczarowań?

Dlaczego?

Możesz czytać teraz te pytania i jednocześnie zastanawiać się ile z nich dotyczy ciebie? Czy twoje życie jest naprawdę takie, o jakim marzyłeś? Czy nie masz żadnych nieznanych tobie uwarunkowań?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań tkwi w naturze i działaniu twojej podświadomości.

Stosowanie metod, których nauczysz się na kursach NeuroTransgresji odsłoni przed tobą umiejętność, która może wyzwolić ciebie z szarpaniny i zmagań, może uwolnić od przygnębienia i uchronić od niepowodzeń; da ci siłę pokonywania kłopotów, moc potrzebną do osiągania należytej ci pozycji, wyzwoli cię od fizycznych i psychicznych cierpień , pomoże znaleźć wolność, szczęście i spokój ducha.

Nieraz można zobaczyć napisy o tym, ze niezwykła moc twojej podświadomości, którą nauczysz się z siebie wydobywać uzdrowi cię, budząc w tobie drugą młodość.

Regresja może dać ci klucz do ogromnych zasobów podświadomości, a metody które będziesz stosować dadzą panowanie nad możliwościami twojej psychiki, uwolnią od być może krępujących ciebie leków i obaw otwierając przed tobą życie takie, jakie chcesz.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Regresja karmiczna

Każdy człowiek posiada zbiornik pamięci, gdzie zapisane są wszystkie dotychczasowe egzystencje, w których był on ucieleśnieniem jako indywidualna dusza. Te nagromadzone informacje w większym stopniu wpływają na nasze życie niż zazwyczaj zdajemy sobie sprawę.

Często u artystów i genialnych ludzi odnajdujemy wcześniejsze wcielenia, w których ich talenty mogły się rozwinąć, dlatego też w aktualnym życiu mogą oni nawiązać do dawnych doświadczeń. Ponieważ nie są początkującymi robią tak zdumiewające postępy i osiągają prawdziwe mistrzostwo- i dlatego czują już bardzo wcześnie powołanie do swoich zadań.

Odwrotnie jest, gdy spotykamy się z przyczyn karmicznych z niechęcią, antypatią i postawami obronnymi. Wszystko co odpędzamy od siebie, fanatycznie zwalczamy, czego nie pochwalamy, czym pogardzamy, może być oparte na nieprzyjemnych doświadczeniach z poprzednich wcieleń. Zawsze, jeśli w tym życiu nie mamy wyjaśnienia, dla intensywnych albo wręcz spotęgowanych reakcji uczuciowych, przyczyna może tkwić jeszcze głębiej.

Strach, fobie, natręctwa oraz powtarzające się dziwne wydarzenia w życiu- wypadki i poranienia, choroby- często mają swoje korzenie w poprzednich wcieleniach.

Choroby przekazują nam informacje z obszaru naszej duszy Są one próbą wyciągnięcia na światło dzienne i przetworzenia nierozwiązanych konfliktów na płaszczyźnie fizycznej. Doświadczenia reinkarnacyjne wskazują nam, że psychosomatyczne związki mogą powstawać nie tylko w tym życiu, ale mogą tworzyć się przez wiele wcieleń. Stąd też zdarzają się przypadki, że poprzez sesje reinkarnacyjne ustala się prawdziwe skutki choroby i świadomie przetwarza się je, także na płaszczyźnie fizycznej. Wtedy osiąga się ozdrowieńcze wyniki.

Stosunki ludzkie są często miejscem nierozwiązanych konfliktów karmicznych.

Często zdarza się, że jesteś z określonym człowiekiem związany w nadzwyczaj pozytywny i harmonijny sposób. Może przeżyłeś już z nim jedno życie, albo nawet więcej, gdzie wspieraliście się nawzajem, pożądaliście się, albo rozwijaliście się na wspólnej drodze duchowej? Warto o tym się dowiedzieć.

Z drugiej strony przeżywamy decydujące o losie związki, które znamionują się cierpieniem, walką, siłą oraz intensywnymi uczuciami, namiętnościami i zemstą. Wielu ludzi żyje z człowiekiem w stosunku, w którym przez niedający się odmienić los są jakby skuci ze sobą. O tym także warto się dowiedzieć poznając poprzednie swoje wcielenia, warto odnaleźć problem i uzdrowić go.

Podczas doświadczenia regresji możesz także przeżyć świadomie swoją poprzednią śmierć i wyzbyć się niepotrzebnego lęku przed nią, jak również zmienić swoje spojrzenie na to, że śmierć jakjoby jest końcem egzystencji. Ona jest tylko przejściem do innej formy istnienia. Tam fizyczna i psychiczna osobowość manifestuje się w innym kształcie.

Śmierć jest tylko wyjściem z fizycznego ciała i to w taki sam sposób, jak motyl wychodzi ze swojego kokonu.

Hans Kundel powiedział: ” Wraz ze śmiercią przestajemy wędrować dniem i nocą po skorupie ziemskiej. Wchodzimy w jaśniejszy krąg na brzeg atmosfery, która jest w wiecznym świetle. Jest tylko jedno porównanie stanu po śmierci. Nie jest nim sen, lecz życie. Jedno jest również porównanie umierania: są nim narodziny.

U każdego człowieka posiadającego uczucia silnego przywiązania do jednego wzorca- i przeżywającego w tym związku zastój- regresja jest bardzo wskazana. Zawsze, jeśli ma się uczucie, że za jakimś problemem ukryta jest jakaś długa historia warto dokonać powrotu do poprzednich wcieleń. Ważne, abyś był gotów zrezygnować ze swoich lęków i oporów. Ważne by rzeczywiście otworzyć duszę i zanurzyć się w swoim wnętrzu.

Chodzi tu nie tylko o to, aby przenieść całą uwagę na poprzednie wcielenia. Celem działania jest doprowadzenie do własnego wewnętrznego spokoju i do odnowienia kontaktu ze swoją duszą albo swoją wyższą tożsamością. Kiedy się z tą swoją częścią ponownie zwiążesz i dostąpisz wewnętrznego spokoju, wypłyną z tego wnętrza obrazy, które powstają bez współudziału lub interwencji rozumu czy zwykłej świadomości.

W ten sposób można odkryć ograniczenia i amnezję w tym życiu, można uwolnić przeszłość człowieka od dawnego zamglenia, można przy tym przeżyć swoje dzieciństwo bezpośrednio we wszystkich szczegółach i obszarach, nawet do okresu prenatalnego.

Dzisiaj wiemy z niezliczonych źródeł, że możemy przypominać sobie poprzednie wcielenia. Jeśli więc podczas regresji wynurzają się w nas obrazy, które nie możemy przyporządkować naszemu obecnemu życiu, należy przyjąć, że są to obrazy z poprzednich wcieleń. Mogą się w nas pojawiać obrazy, w których dostrzeżesz inną epokę, inne ubiory itd. Obrazy te przeżyjesz w sobie jak typowe wspomnienie, które posiada własną moc, moc od której nie możesz się uwolnić. Wyrażnie poczujesz, że to wspomnienie ma z tobą wiele wspólnego i rozpoznasz je jako własne tak, jak rozpoznajesz własne wspomnienia sprzed kilku dni.

Ciało niektórych ludzi reaguje tak intensywnie, że nie ma wątpliwości, iż te procesy faktycznie dotyczą nas samych.

W regresji chodzi w pierwszym rzędzie o to, aby zagłębić się w pokłady własnej duszy, otworzyć się dla tej wewnętrznej instancji. Powoduje to uzdrowienie i uwolnienie od konfliktów.

Ważne jest, abyśmy z własnej duszy, albo z poziomu wyższego ” ja” mogli uzyskać niewyobrażalną pomoc. Możemy znaleźć dojście do nas samych i naszej wewnętrznej głębi, gdy otworzymy te drzwi. Czy zechcesz to uczynić, czy też nie, zależy to tylko od ciebie

Gdy poprzez regresję twoja dusza ciebie poprowadzi i zagłębisz się we własne wewnętrzne wydarzenia, będzie tobie udzielona konkretna pomoc.

W swoim wnętrzu wiesz wszystko. Na tej wiedzy możesz w pełni polegać.

Chodzi również o to, aby przyłączyć się do wewnętrznego prądu wspomnień.

Gdy wykazuje się szczere zainteresowanie własną regresją jest się wówczas prowadzonym przez duszę najkrótszą drogą w kierunku doświadczeń, które są absolutnie zgodne, czyje się wtedy całkowicie jednoznacznie ” To jest to „.

Gdy doświadczysz uwolnienia się od niesamowitego brzemienia, które być może niosłeś przez całe życie, nie będziesz mieć żadnej wątpliwości, co do prawdziwości tego przeżycia.

Nie musisz od razu w to wierzyć, ale uzdrawiające działania- jakie przynosi przetworzenie urazów, obojętnie czy tkwią one w dzieciństwie, narodzinach, ciąży, czy poprzednich bytach ziemskich- są najlepszym dowodem na prawdziwość doświadczeń, których dokonało się podczas przejścia do poprzednich wcieleń, uwierz mi.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Regresja, a nls

Właściwie istnieje tylko jedno życie, ale rozgrywa się ono w wielu ciałach, miejscach, kulturach i w różnych płciach. Niezależnie od wszystkiego, co nas różni, w kręgu reinkarnacyjnym wszyscy jesteśmy braćmi.
Bryan Jameison

Regresja hipnotyczna jest wędrówka świadomości poza czas i przestrzeń, bez żadnych ograniczeń. Jest dotknięciem być może wcześniej nieznanego, dotknięciem niezmiernie ważnego. Jest niepowtarzalnym przeżyciem przeszłych zdarzeń i emocji, które ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj.

Pomyśl, czy dziś pamiętasz fotograficznie, co do każdego szczegółu, każdy wyraz, każdą stronę książek, które ciebie ukształtowały?
Na pewno nie każdą, ale to, co ciebie ukształtowało, żyje w tobie. Tak samo jest z poprzednimi reinkarnacjami. Ukształtowały ciebie, choć ich nie pamiętasz.
Ja lubię wspomnieniami wracać do chwil mojego kształtowania. Do chwil spędzonych z Mamą, z kolegami z podwórka… Te wspomnienia przypominają mi, jak wiele dobrego w moim życiu się wydarzyło. Przypominają mi też chwile nauczki, dzięki której jestem dziś bardziej ostrożny. Wspomnienie reinkarnacyjne przynosi jeszcze więcej spokoju, wiary, wyjaśnienia. Pozwala poznać, kim się jest naprawdę, poznać cały swój podświadomy byt, a nie zaledwie dzisiejszą egzystencję. Dzięki doświadczeniu regresji hipnotycznej możesz spojrzeć na życie z innej perspektywy. Odczuć jedność z przeszłością, przyszłością i wszystkim, co ciebie tworzy. Jest wiedzą absolutną przekazaną z innego, podświadomego wymiaru. Czasami okazuje się, że piękno używanych słów i życiowa mądrość często przekracza codzienne intelektualne możliwości osób poddawanych regresji i mimo, że płyną z indywidualnych ust, są one przesłaniem dla nas wszystkich.

Nieświadomy umysł ma dostęp do wszelkich wspomnień i doświadczeń przeżytych przez ciebie nie tylko w tym życiu, ale także przed narodzeniem i we wszystkich poprzednich wcieleniach.
Ten wyjątkowy kontakt można nawiązać w stanie hipnozy, dlatego proces regresji hipnotycznej przynosi niezwykłe efekty poszukiwań i niespodziewanych odkryć.

Być może masz teraz jakieś uzdolnienia i dziwisz się skąd pochodzą. Podczas regresji możesz dowiedzieć się, jak nabyłeś je w swoim poprzednim życiu i dlaczego przeniosłeś w obecne wcielenie.
Czasami ludzie przeniesieni w poprzednie wcielenia przypominają sobie nawet swoje poprzednie zdolności i po zakończeniu sesji, z pełną świadomością, mogą korzystać z odświeżonego talentu.
Z kolei dlaczego niektóre osoby odczuwają szczególne zainteresowanie jakąś sferą np. uzdrawianiem – posiadają ku niemu wiele predyspozycji oraz znakomita intuicję w stawianiu diagnozy i wyszukiwaniu sposobów leczenia? Prawdopodobnie wykształcili już swoje zdolności we wcześniejszych bytach zajmując się np. zielarstwem.
Jeśli są to inne zainteresowania, regresja z pewnością wyjaśni ci je i pozwoli zrozumieć wiele dotychczasowych impulsywnych i często ” dziwnych” twoich zachowań.

Na pewno istnieją w twoim obecnym życiu ludzie, których lubisz, a może kochasz, i tacy, których, od pierwszego momentu poznania nie darzysz sympatią lub wręcz nienawidzisz. Regresja pomoże odpowiedzieć ci na pytanie, dlaczego tak jest.

Dzięki cofnięciu się do poprzednich wcieleń można zobaczyć i zrozumieć przyczynę problemów małżeńskich, nieporozumień czy zahamowań seksualnych. Możesz dowiedzieć się, skąd ograniczające nadmierne uzależnienie np. od seksu i jaka podświadoma siła kompleksów pcha ciebie to zaspakajania tego uzależnienia, pcha być może do ukończenia kursów nls, pic-up, pua. Wiedza, zrozumienie, znacznie pomaga w pokonaniu ograniczających kompleksów i daje szansę na rozkwit, poszanowanie i prawdziwe szczęście i zaspokojenie obojga partnerów.

Jasne stają się też relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami, Świadomość zaczyna dostrzegać inny wymiar wspólnego życia i wyszukuje najlepsze dla wszystkich wyjście z konfliktowej sytuacji.

Jest to cudowne odkrycie, że w przeszłości znaliśmy już tych, z którymi los styka nas w obecnym życiu. Często są to spotkania kochających się już od stuleci dusz, które razem schodzą ponownie na ziemię. Rozpoznanie następuje bez żadnych wątpliwości – najczęściej ludzie mówią : ” To ta sama miłość” lub ” To ten sam ciepły uśmiech”.

Dzięki regresji hipnotycznej możesz wejrzeć w swoją przeszłość i świadomie odrobić swoją życiową lekcję. Spontanicznie przenieść się w czasie do poprzednich epok, zobaczyć bajecznie kolorowe obrazy, w których bez wahania rozpoznasz siebie i innych znanych ci ludzi, chociaż mogą oni, jak również i ty, inaczej wyglądać, inaczej się nazywać, mieć inną płeć. Tym obrazom towarzyszą potężne emocje, a myśli przechodzą błyskawicznie, często są olśnieniem.

Czasami można usłyszeć muzykę, podziwiać uroki przyrody i powtórnie przeżywać uniesienia. Najważniejsze są jednak uczucia, które trudno przełożyć na słowa.
Przyglądając się im rozpoznajesz, że ta sama miłość płonie w oczach, lub ta sama nienawiść dławi w sercu. Te uczucia identyfikują dusze zamieszkujące różne ciała. Kiedy się odsłaniają masz poczucie, że je wspominasz, a nie tylko wymyślasz. Ważne jest to, aby inni potwierdzili twoje doświadczenia- uzyskasz to jedynie wówczas, kiedy wraz z pozostałymi uczestnikami warsztatu, nauczysz się technik jasnowidzenia.

Podczas regresji hipnotycznej przekroczysz barierę śmierci i ponownych narodzin oraz czasu między jednym, a drugim życiem, kiedy jesteśmy czystą energią, wibrującą krystaliczną miłością. To niezwykłe doświadczenie oczyści twoją świadomość z przerażającego lęku przed śmiercią.

Kiedy człowiek poznaje tajemnicę swojego istnienia jest bardzo szczęśliwy. To widać na twarzy- jest wówczas promienna- otwarte spojrzenie, radosne gesty, sprężyste ruchy, mówią same za siebie.

Człowiek szczęśliwy ma bardziej odporny układ immunologiczny i generalnie cieszy się zdrowiem.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Regresja, czyli: Nawyki można przezwyciężać

Hipnoza w skutkach naśladuje zjawisko, które u ludzi powoduje uwarunkowania, nawyki.

Nawykowe zachowanie, które polega na powtarzalnej czynności można przerwać, zainteresować umysł czymś innym. Hipnoza poprzez sugestie może spowodować taką właśnie przerwę w ciągłości nawyku. Działa jak klin przerywający jego wpływ na umysł. To metoda i złoty środek, który pomoże ci w zamianie nawyków szkodliwych na korzystne, bo skoro raz można dokonać zmiany, to można to już bez końca powtarzać.

Stosując regresję wiekową możesz cofnąć się do najwcześniejszych przeżyć. Właśnie tam często są przyczyny twoich nawyków związanych z jedzeniem, piciem, paleniem. Na pewno wiesz, że gdy dziecko jest kochane, traktuje się je ciepło i ze zrozumieniem, to w dorosłym życiu silniej opiera się ono zachowaniom negatywnym.

W czasie pierwszych sześciu lat rozwijamy w sobie: zaufanie bądź nieufność do innych ludzi; pewność siebie bądź jej brak; wolę podejmowania działania albo lęk przed niepowodzeniem; seksualną tożsamość lub jej brak; przyjazne nastawienie do innych bądź skłonność do izolowania się; zdolność do twórczej ekspresji albo do destrukcji.

Te wzory zachowania łączą się z osobowością człowieka przez całe jego życie. Jednak nawet pomimo złych początków nigdy nie jesteś zbyt stary na to żeby się zmienić na lepsze.

We wczesnym rozwoju dziecka ogromny wpływ mają również nawyki rodziców- nawyki, które zapisują się w dziecięcym umyśle. Postawy i zachowania przechodzą z dorosłego na niedorosłego wraz z informacjami zarówno poprawnymi, ale i też błędnymi. Podczas regresji wiekowej można odnaleźć przyczynę twojej udręki i wymazać z pamięci wszelkie urazy. W transie hipnotycznym swobodnie i łatwo nauczysz się zapominać tak samo jak nauczyłeś się pamiętać. Często nie zdajesz sobie sprawy z tego, co robisz kurczowo czepiając się wspomnień. Tym samym utrwalasz tylko to, co działa na ciebie destrukcyjnie (nawykowy stres). Bagaż niepotrzebnych wspomnień, które odgradzają cię od szczęścia, by w podświadomości zrobić miejsce dla wspomnień pożytecznych.

Emocjonalne nawyki zabarwiają nie tylko powierzchnię osobowości, ale i jej głębię….

…np. nałóg odwlekania prowadzi do tego, że toniesz w nie załatwionych sprawach, żyjesz w świecie chaosu i zaniedbania. Miliony ludzi mają nałogowy lęk przed sukcesem, ponieważ osiągnięcie sukcesu zobowiązuje. Lepiej im unikać sukcesu, zwlekać ze wszystkim i pielęgnować nawyk rozczulania się nad sobą. Jest to nawyk myślowy w wyniku którego cierpi nałogowy życiowy przegrywacz i który utrwala destrukcyjne zachowanie, co w końcu przenosi się na wszystkie dziedziny życia.

Hipnoza działa jak reflektor, który rozświetla najczarniejsze zakątki twojej duszy- możesz się nią zarówno posłużyć by podłożyć ogień pod stare nawyki jak i oczyścić pole dla lepszych. Gdy już wyeliminujesz myślenie negatywne pozbędziesz się złych wspomnień i błędnego wyobrażenia o sobie samym, odnajdziesz ożywcze źródło z którego będziesz czerpał siłę i będziesz teraz już z łatwością rozwiązywał wszelkie dawne problemy.

Hipnoza daje przyjemne doznania, usuwa napięcie, odrywa od urojeń. Dzięki hipnozie dostroisz swój umysł zamiast go wyłączać.

Hipnoza zamiast odrywać cię od problemu, ku niemu właśnie celuje- bada jego przyczyny, znajduje rozwiązanie, a następnie go eliminuje.

Można stwierdzić, że każdego z nas uczepił się przynajmniej jeden zły nawyk, a w większości przypadków więcej niż jeden. Splatają się one ze sobą tworząc siec szkodliwych zachowań, z czego tworzy się destrukcyjny styl życia. Oto niektóre z nich: obżarstwo, palenie, alkohol, środki pobudzające, środki uspokajające, narkotyki, myślenie negatywne (stres). Co jakiś czas uwikłana w przyzwyczajenia osoba może starać się tradycyjnymi metodami zmienić sposób postępowania. Może próbować rzucić palenie, ale w większości przypadków wraca do tego a jeśli nawet jest w stanie przez pewien czas przy tym wytrwać, wynagradza to sobie tyciem lub alkoholem. Zamiast zapalić się na śmierć będzie się objadać lub upijać. Zamieni jedne uzależnienie na kolejne i nie ma dla uzależnionego większego znaczenia, które ze złych nawyków doprowadzą go do śmierci.

Tak właśnie jest, kiedy zdolność do odrzucania złych nawyków zaniknie, pragnienie czy wręcz pożądliwość zwycięża logikę- wtedy człowiek traci zdolność do obiektywnej oceny.

Zmieniaj więc swoje nawyki póki czas, hipnoza ci w tym pomoże. Dotrze do wnętrza twojej głowy, gdzie znajduje się, nie wiem czy wiesz, około tryliona mózgowych komórek, które sterują pamięcią, wyobraźnią, zdrowiem i szczęściem. Tu właśnie znajduje się źródło, każdego automatycznego nawyku i przyzwyczajenia.

Większości złych nawyków tworzy napięcie nerwowe. Ono wzmacnia nawyki i samo w sobie też może przybrać charakter nawyku. Nadmiar napięcia powoduje, że mięsnie, których w ciele jest ponad pięćset, kurczą się ciskając nerwy. Kłopot pojawia się, gdy człowiek przez większość czasu żyje w napięciu. Powstają wtedy obszary nie uwolnionego napięcia w organizmie, co powoduje załamanie stanu zdrowia i prowadzi do chorób (blokady energetyczne). Nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, wrzody żołądka to odpowiedzi organizmu na nadmierny stres. Setki fizycznych i psychicznych zakłóceń spowodowanych jest ciągłym napięciem.

Poprzez hipnozę skutecznie można poradzić sobie z napięciem. W transie hipnotycznym następuje głębokie odprężenie we wszystkich nerwach i mięśniach. Trzeba tylko poznać techniki i nauczyć się je systematycznie stosować. Wtedy stworzysz sobie twórczą kojącą przestrzeń, w której zachodzić będą doniosłe zmiany na lepsze.

Zastanówmy się jeszcze przez chwilę, co sprawia, że tak wielu współczesnych ludzi żyje w ciągłym napięciu. Faktem jest, że często grzęzną oni w pogoni za bogactwem tracąc z oczu inne, może i większe wartości. Spędzają oni życie na układaniu olbrzymich stosów bogactwa, ale gdzie? Na pustyni pozbawionej szczęścia i radości. Zapominają, że „tego nie da się zabrać ze sobą” czy ktoś widział kiedyś konwój pieniędzy podążający za karawanem na cmentarz?

Umysł każdego z nas wyposażony jest w zdolność podejmowania odpowiednich decyzji i głębokiej logiki. W czasie hipnozy wchodzisz do tego ośrodka wyższej inteligencji i odkrywasz świadomość, która obdarza twoje życie głębszym sensem. Zaczynasz rozumieć, co jest ważne i przestajesz obciążać się zbyt wieloma obowiązkami. Przestajesz się martwić ponad miarę. Cokolwiek zaplanujesz, osiągasz.

Do realizacji wybieraj przemyślany plan i na nim się koncentruj. Zajmij się najistotniejszymi wyzwaniami, przestań rozglądać się za najmniej ważnymi.

Kiedy już posiądziesz umiejętności związane z hipnozą, autohipnozą, regresją czy transgresją i będziesz je stosować, to twoje życie zmieni się pod każdym względem na lepsze. Będziesz mieć dostęp do swojej wyższej inteligencji przez 24 godziny na dobę. Wtedy gdy już nie będziesz poddawać się szkodliwym nawykom, wypracujesz lepsze. Twój stan będzie się poprawiać z dnia na dzień. Nauczysz się dyscyplinować i porządkować swoje myśli i działania. Będziesz wybierać to, co dla ciebie najlepsze. Czasami będzie to oznaczać kompromis, przystosowanie i elastyczność. Staniesz się człowiekiem odprężonym, któremu wszystko łatwo idzie i wszystko wychodzi i który myśli w sposób twórczy oraz skuteczny. Wtedy twoje zwykłe dotąd życie staje się nadzwyczajne. Czy to naprawdę cud, a może to tylko świadomość?

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Żyć świadomie

1. Postawa

Najlepszą postawę, jaką można przyjąć w czasie otrzymywania nauk duchowych jest – słuchać, wyciągać wnioski i doświadczać- to znaczy intelektualnie rozumieć nauki, zrozumieć znaczenie słów, aby w końcu zastosować ich treść w praktyce.
Jeżeli przyjmie się taką postawę w stosunku do nauk, proces nauczania będzie przebiegał w sposób ciągły i bez przeszkód. Jeżeli jednak odbieranie nauk zatrzyma się na poziomie intelektualnym, może stać się to przeszkodą.

Osiągnięcie zrozumienia znaczenia nauk przypomina włączenie światła w ciemnym pokoju – wszystko, co do tej pory było ukryte, staje się nagle jasne. Jest to doświadczenie ” aha!”, kiedy fragment łamigłówki wpasowuje się w odpowiednie miejsce to wszystko staje się zrozumiałe.

Doświadczenie to różni się od zwykłego, pojęciowego zrozumienia: jest to coś, co naprawdę poznaliśmy, a nie jedynie coś, co usłyszeliśmy. Nauki te nie są już tylko czymś, co możemy komuś opowiedzieć słowami, staja się częścią nas samych.

Zastosowanie nauk w praktyce oznacza zamianę tego, co zostało zrozumiane konceptualnie – tego, co zostało przekazane, przemyślane i czemu nadaliśmy znaczenie – w bezpośrednie doświadczenie. Jest to proces analogiczny do smakowania soli. Można o soli mówić, poznać jej skład chemiczny i cechy charakterystyczne, lecz bezpośrednie doświadczenie następuje tylko przez jej posmakowanie. Doświadczenia tego nie można pojąć intelektualnie ani przekazać słowami.

Jeżeli spróbujemy wytłumaczyć, czym jest sól osobie, która nigdy jej nie spróbowała, nie będzie ona w stanie pojąć, na czym polega bezpośrednie doświadczenie smakowania soli. Natomiast, jeżeli powiemy o tym komuś, kto jej posmakował oboje będziemy wiedzieć, o czym mowa.

Podobnie rzecz ma się z naukami i właśnie w taki sposób powinniśmy je przyjmować: najpierw wysłuchać lub przeczytać, rozważyć je, zrozumieć ich znaczenie, a następnie odnaleźć je w bezpośrednim doświadczeniu.

Ktoś, kto przez wiele lat studiuje nauki i przechowuje je jedynie intelektualnie, nie wprowadzając ich w życie i nie poznając w bezpośrednim doświadczeniu, może stać się sztywny i ociężały w swoim intelektualnym zrozumieniu. Nowe nauki nie zmiękczą go, nie przenikną go, ani nie zmienią. Dlatego też należy uważać, aby nie przechowywać nauk tylko na poziomie konceptualnego zrozumienia, aby nie stało się to blokadą na drodze do mądrości.

Nauki bowiem nie są poglądami, które należy gromadzić, lecz ścieżką, którą należy podążać.
2. Wolność

Nie chcę narzucać ci dogmatów – dogmat daje pewność. Nie chcę składać ci obietnic na wyrost – każda taka obietnica stwarza poczucie bezpieczeństwa. Chcę abyś obudził w sobie świadomość, umiał trwać tu i teraz pomimo braku poczucia bezpieczeństwa, pomimo niepewności i wszystkich zagrożeń, które życie niesie ze sobą.

Wiem, że ludzie poszukują pięknej niewoli – takiej, aby żyć bez konieczności ciągłego zachowywania czujności. Zamiast drogi do niewoli ja wskażę tobie drogę do wolności. Zamiast beztroski chcę pogłębić twój brak poczucia bezpieczeństwa, twoją niepewność – ponieważ tego wymaga życie. Gdy pojawia się niepewność i niebezpieczeństwo jedynym, co powinieneś zrobić, jest zachować jego świadomość.

Pomyśl, czy istnieje jakaś pewność? Życie nie jest procesem mechanicznym, nie może być pewne. Jest nieprzewidywalną tajemnicą. Nikt nie wie, co wydarzy się za moment.
Przyszłoś jest otwarta. Jeśli byś wszystko wiedział, życie byłoby martwe jak proces mechaniczny. Nie byłoby w nim wolności. Bez wolności nie istniałby wybór. Wtedy nie istniałby wybór rozwijać się, czy nie?

Nic nie jest bezpieczne. Takie jest moje przesłanie. Nic nie może być bezpieczne, bo życie bezpieczne jest gorsze od śmierci. Nic nie jest pewne. Życie jest pełne niepewności i niespodzianek- i to jest piękne!
Nigdy nie dochodzi do momentu, w którym możesz powiedzieć, że teraz masz stuprocentową pewność. Kiedy mówisz, że jesteś czegoś pewien, deklarujesz swoją śmierć, popełniasz duchowe samobójstwo.

Życie toczy się pomiędzy tysiącem niepewności. Na tym polega jego wolność.
Umysł nazywa wolność niepewnością. Wolność budzi lęk. Na pewno zauważyłeś, że ludzie rozprawiają o wolności, ale się jej boją.

Przestań chwytać się kurczowo pewności. Życie jest niepewne – niepewność, to jego natura. Człowiek inteligentny zawsze pozostaje niepewny. Właśnie ta gotowość pozostania niepewnym oznacza odwagę. Ta gotowość pozostania niepewnym oznacza zaufanie. Osoba inteligentna pozostaje czujna w każdej sytuacji. Nie wie, co się wydarzy, czy to albo tamto się stanie. Życie nie jest nauką ścisłą, to nie łańcuch wydarzeń sprowokowanych jakąś przyczyną.

Każdy człowiek jest wyrazem wolności, nieznanej wolności. Przewidywanie, oczekiwanie spodziewanych rezultatów, choć jest możliwe to jednak całkowitej pewności nie daje. Trzeba żyć z uwagą i zrozumieniem.

Podstawowa przemiana to pozostawanie w całkowitej wolności, z otwartymi możliwościami, bez jakichkolwiek pewników. Będziesz musiał być czujny, nic więcej.

To właśnie jest zrozumienie. Jeśli rozumiesz, niepewność staje się istotną częścią życia. I tak ma być, ponieważ dzięki niepewności życie staje się nieustającą niespodzianką. Utrzymuje to ciebie w stanie ciągłego zadziwienia. Nie jest to niepewność – jest to cud, nie jest to brak pewności siebie – jest to wolność.
3. Odwaga

Odwaga jest podążaniem w nieznane wbrew swoim obawom. Nie oznacza ona braku lęku. Ostatecznym doświadczeniem odwagi jest stan bycia nieustraszonym.

Na początku człowiek tchórzliwy i odważny nie różnią się od siebie zanadto. Różnica polega jedynie na tym, że tchórz wsłuchuje się w swój strach i podąża za nim, a osoba odważna odsuwa go na bok i podąża dalej- zapuszcza się w nieznane pomimo lęków. Odczuwa strach- strach staje sie jej towarzyszem.

Zapuszczanie się w nieznane dostarcza emocji. Gdy decydujesz się przyjąć wyzwanie, serce zaczyna bić mocniej, czujesz tętno życia.

Doświadczenie radości związane z nieznanym wyostrza inteligencję. Po raz pierwszy odczujesz, że życie to nie nuda, lecz przygoda. Z czasem strach zanika, odchodzi.

Generalnie odwaga to ryzykowanie tym, co jest nam znane, na rzecz nieznanego- wygodą na rzecz niewygody. Tylko ci, którzy podejmują ryzyko wiedzą, czym naprawdę jest życie.

Życie nie przestrzega praw logiki, nieprzerwanie podąża własna drogą. To ty musisz wsłuchać się w nie, ono nie posłucha argumentów- są mu całkowicie obojętne.

To twój strach czyni z ciebie niewolnika. Przestajesz nim być, kiedy przestajesz się bać. Twój strach zmusza ciebie także do robienia niewolników z innych, by nie próbowali zniewolić ciebie.

Człowiek pozbawiony strachu nie boi się nikogo i nie sprawia, że inni się go boją. Strach całkowicie znika. Idź w nieznane, a przekonasz się, czym jest pełnia życia.
4. Mądrość

Jesteś w ciągłym ruchu. Teraźniejszość jest jak most ku przyszłości- to krok, który właśnie stawiasz, a który zmierza ku przyszłości.

Każdy chce być sobą. Bycie sobą dostarcza tak dużo szczęścia i błogości, że nie ma powodu być fałszywym. Musisz mieć odwagę, by zajrzeć w głąb swojej duszy. Jeśli twoja radość, łzy, taniec są prawdziwe, znajdą się ludzie, którzy będą ciebie rozumieć. Rób po prostu to, co wypływa z twojego serca.

Nawet, gdy ludzie ciebie szanują, uważają za rozważnego, szacownego człowieka, to ich opinie nie dostarczą ci lepszego wglądu w życie i jego piękno.

Twoim głównym celem powinno być rozwijanie i ochrona tych wartości, które będziesz mógł zabrać ze sobą, gdy śmierć zniszczy twój umysł i ciało, ponieważ tylko te jakości będą ci towarzyszyć po wszystkie wieki. Są one jedynymi prawdziwymi wartościami. Tylko ci ludzie, którzy je osiągają, żyją naprawdę- inni nawet już nie wiedzą, że po prostu udają.

Nowa sztuka dla ludzkości będzie zawierać się w tajemnicy słuchania własnego serca. Podążaj za nim dokądkolwiek ciebie poprowadzi. Ja wiem, że czasem wpadniesz w tarapaty, ale wiedz, że jest to potrzebne abyś mógł dojrzeć. Wiele razy upadniesz i znów się podniesiesz, ponieważ w ten sposób zdobywa się siłę, w ten sposób scalasz się ze swoim duchem.

Nigdy nie naśladuj. Zawsze bądź oryginalny. Nie stawaj się kopią, unikaj bezdusznego stanu klonów.

Szanuj siebie, szanuj swój wewnętrzny głos i podążaj za nim. Nie gwarantuję, że zawsze dobrze ciebie on poprowadzi- aby dojść do właściwych drzwi, czasami trzeba najpierw zapukać do wielu innych. Pamiętaj jednak, w ostatecznym rozrachunku żaden wysiłek nie idzie na marne, wszystkie biorą udział w osiągnięciu kulminacyjnego punktu twojej samodojrzałości.

Nie bądź mało zdecydowany, przestań martwić się, że możesz zrobić coś nie tak. Ludzi nauczono wystrzegać się błędów. Stają się niezdecydowani, pełni lęku, przerażeni tym, że mogliby zrobić coś źle,.. i tkwią w miejscu. Nie potrafią się ruszyć, bo coś złego może się wydarzyć. Stają się jak kamienie, tracą możliwość ruchu. Ty zapomnij o wszystkim, co ci określano jako słuszne lub niesłuszne. Coś, co jest dobre dzisiaj, może stać się błędem jutro; coś, co jest niesłuszne w tym momencie, w następnym może być właściwe. Sam decyduj.

Słuszne jest to, co współgra z egzystencją- a to, co z nią nie współgra, jest niesłuszne. W każdej chwili musisz podejmować decyzje na nowo. Nie możesz polegać na gotowych odpowiedziach. Tylko głupcy polegają na gotowych odpowiedziach, ponieważ do tego nie potrzebna jest inteligencja.

Każda chwila jest zaskoczeniem i gotowe odpowiedzi nie mają żadnego zastosowania. Patrząc na kwiat, sam stań się kwiatem, tańcz wokół niego, śpiewaj. Porzuć obojętność, obiektywność, bezstronność. Porzuć postawę naukowca. Stań się bardziej elastyczny, roztop się, przekształć. Pozwól kwiatu przemówić do twojego serca, pozwól mu dotrzeć do twojej istoty. Zaproś go – jest gościem! A wtedy uchylisz rąbka jego tajemnicy. Gdy tańczysz nie rób tego technicznie. Technika jest mniej istotna. Rozpłyń się w tańcu, stań się tańcem, zapomnij o sobie tancerzu. Gdy osiągniesz taką jedność, krepujący ciało analizujący umysł odejdzie- a gdy odejdzie, pojawi się jego wyższy aspekt, mądrość rozumienia. To jest pierwszy krok w stronę nieznanego.
5. Zaufanie

Życie jest nie tyle zadaniem, co jest tajemnicą, którą trzeba przeżyć, kochać, doświadczać.
Dojrzałość umysłu to stan patrzenia na życie bez pytań, gdy po prostu zanurzasz się w nim z odwagą. Jesteś.

Ogromnej odwagi, uczciwości wymaga również zaufanie. Jest ono najwyższym rodzajem inteligencji. Wymaga wielkiego serca, aby mogło w nim zamieszkać.

Jeśli nie masz wystarczająco inteligencji, bronisz się przez wzbudzanie wątpliwości. Jeśli natomiast dysponujesz nią, jesteś gotów udać się w nieznane, ponieważ wiesz, że choćby cały znany ci świat zniknął, będziesz w stanie poradzić sobie w nieznanym. Będziesz w stanie w nim się zadomowić. Ufasz swojej inteligencji.

Nie próbuj zrozumieć życia. Żyj! Nie próbuj zrozumieć miłości. Wniknij w nią. Wtedy będziesz wiedział – a mądrość ta będzie wynikać z twojego doświadczenia.

Nigdy nie wierz w przekonania. Jeśli nie potrafisz ufać, lepiej wątp, ponieważ mając wątpliwości masz też szansę, że kiedyś pojawi się zaufanie.

Nie możesz żyć wiecznie w wątpliwościach. One są cierpieniem, chorobą. Z nimi nigdy nie poczujesz się spełniony- wręcz przeciwnie, będziesz roztrzęsiony, pozostaniesz w cierpieniu, rozdarty i niezdecydowany. To będzie jak koszmar, więc pewnego dnia zaczniesz poszukiwać możliwości wydostania się z niego.

Ja wiem, że od dzieciństwa wpajano ci wiarę. Umysł każdego uwarunkowany był tak, aby wierzył w Boga, duszę, to lub tamto. Jednak nagle, gdy twoja firma bankrutuje lub umiera ktoś ukochany, pojawia się niewiara. Twoja wiara ulega zniszczeniu. Widocznie niewiele była warta. Zaufanie nigdy nie może zostać zniszczone – gdy się pojawi, nic go nie zniszczy.

Jest ogromna różnica miedzy zaufaniem a przekonaniem i wiarą. Zaufanie to sprawa osobista; przekonanie i wiara- społeczna. Zaufanie musisz sam w sobie odnaleźć i rozwinąć. W przekonaniach, w wierze wystarczy po prostu trwać bez względu na to, kim jesteś. Wiarę, przekonanie można komuś narzucić. Ale ty porzuć je. Na początku pojawi się strach, to zrozumiałe. Każde przekonanie zmusza wątpliwości, aby się ukryły, tłumi je. Przestań martwić się tym, pozwól pojawić się wątpliwościom. Każdy musi przez nie przejść. Każdy musi przetrwać ciemną noc, zanim dotrwa do poranka. Ale kiedy nadchodzi poranek, wtedy już wiesz, że było warto.

Jeśli nie ufasz sobie, jak mógłbyś zaufać komuś lub czemuś?

Inteligencja to intelekt zestrojony z sercem. Serce wie jak ufać. Intelekt wie jak szukać. W objęciach serca intelekt staje się naprawdę sprawny. Jest to całkowita przemiana energii. Kiedy ta przemiana następuje, człowiek staje się już nie intelektualistą, ale staje się po prostu mądry.
6. Podsumowanie

Teraz, kiedy wiesz jak zsynchronizować bicie serca z pracą intelektu, masz w dłoniach klucz do otwarcia wszystkich tajemnic.

Oto nowe wyzwanie: dojrzyj wyraźnie, że to, co wiesz, należy do przeszłości, odeszło. Jest częścią cmentarza. Wszystko, co ci znane – informacje, wiedza, doświadczenie – kumulują się. W chwili, gdy je poznasz, kończą swą użyteczność. Dźwiganie pustych słów, tego martwego brzemienia, niszczy twoje życie, obciąża je, powstrzymuje cię przed zaznaniem radości istnienia – które wciąż na ciebie czeka.

Dla mądrego człowieka, każda przeszła chwila jest jak śmierć, a każda nadchodząca chwila jest jak narodziny. Jego teraźniejszość jest zawsze zmianą, ponownym narodzeniem, zmartwychwstaniem. Jest to kwesta jasności umysłu- świadomości, że jesteś i masz moc tworzenia.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew

Era hipnozy

autor: Grzegorz Halkiew

Ziemia przechodzi obecnie duże transformacje społeczne, obyczajowe i duchowe. Stare, zdewaluowane systemy chylą się ku upadkowi, a kreują się nowe, jeszcze nieznane. I chodź nieznane budzi w wielu osobach pozbawione uzasadnienia obawy to mamy wielkie szczęście uczestniczyć w tych znaczących przemianach.

Czytaj dalej Era hipnozy

Hipnoza jako umiejętność.

Sugestywne oddziaływanie.

Z pewnością czytałeś hasła encyklopedyczne na temat hipnozy i zapewne zauważyłeś pomiędzy nimi różnice, czasami nawet bardzo duże.
Encyklopedia PWN:

HIPNOZA, sztucznie wywołany stan obniżonej świadomości, podobny do snu, w którym usypiany poddaje się sugestii hipnotyzera; odmianą h. jest autohipnoza.
Polska Wikipedia , Wolna Encyklopedia:

Hipnoza- stan psychiczny pośredni między snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię oraz istnieniem raportu (czyli stosunku hipnotyzer-hipnotyzowany).
Czym jest hipnoza?

Czytaj dalej Hipnoza jako umiejętność.

Przestań czekać i marnować życie.

Zalewający wiele osób potok słów w głowie, to edukacja. Uczy ona tylko jednej połowy procesu – jak używać umysłu. Nie uczy jednak, jak go zatrzymać żeby mógł się odprężyć. Czy wiesz, że u wielu nawet kiedy śpią, umysł nadal pracuje? Pracuje bez przerwy … pracuje przez siedemdziesiąt, osiemdziesiąt lat.

Jest sposób na wyłączenie umysłu, kiedy już jest on nie potrzebny – jest to hipnoza lub medytacja. Hipnoza zapewni ci spokój i ciszę, których być może nigdy wcześniej nie znałeś- zapewni odpoczynek dla umysłu. A kiedy już będziesz w stanie zapewnić mu odpoczynek, relaks to on będzie w stanie pracować efektywniej, bardziej inteligentnie. To tak jak z twoim ciałem- gdy dostarczysz mu odpoczynku pracuje później bardziej efektywnie- bardziej efektywnie niż pod ciągłym obciążeniem.

Dając swojemu umysłowi chwile relaksu odniesiesz korzyść zarówno ze względu na swój umysł, jak i na własne wyższe ja. Musisz się tylko nauczyć jak powstrzymywać mózg od funkcjonowania. Musisz się nauczyć w jaki sposób powiedzieć mu: „Wystarczy, teraz idź spać. Ja czuwam, bądź spokojny.”

Wykorzystuj umysł wtedy kiedy jest potrzebny. W pozostałym czasie pozwól mu odpocząć. Wtedy będzie on świeży, młody, pełen energii i sił witalnych. Wtedy cokolwiek powiesz, nie będą to po prostu suche słowa; będą pełne życia, siły, prawdy i szczerości, będą miały ogromną wagę.

Być może użyjesz tych samych słów, ale umysł zbierze siły dzięki odpoczynkowi, a wszystko co powiesz, będzie przeniknięte pasją, będzie miało moc przekonywania.

Umysł, który potrafi się relaksować pozwala energii zebrać się. Dlatego kiedy mówi to słowa same układają się w poezję. Przemawiać będziesz płomiennie, ta twoja nowa energia ma taki wpływ na to co powiesz, ma wpływ i na słuchaczy. Ludzie od dawna wiedzieli, że istnieje coś, co nie każdy potrafi zrobić. Dar przemawiania.

Kiedy umysł pracuje dzień i noc to wcześniej czy później musi osłabnąć, stać się powolny, nieatrakcyjny, często głupim. W najlepszym wypadku będzie praktyczny. Z zakupami sobie poradzi, ale nie będzie go stać na coś więcej. Miliony ludzi, którzy nie potrafili odpowiednio zrelaksować umysłu pozostali biedni i nieatrakcyjni, bez autorytetu i siły.

Wiem, że niektórzy z was zastanawiają się, czy twój umysł też to potrafi. Tak, jest to możliwe aby wyciszyć umysł i używać go tylko wtedy, kiedy to potrzebne- wówczas jego moc ulegnie zwielokrotnieniu. Zbierze tyle energii, że każde jego słowo trafi do serca słuchacza.

Umysł zrelaksowany może być tak potężny i wypełniony siłami, jakby zawsze panowała w nim wiosna.

Jeżeli zaś chodzi o wyższe ja, to cisza ukaże tobie nieskończoną krainę nieśmiertelności i wszystkiego, co można nazwać błogosławieństwem.

Hipnoza udostępnia każdemu co najmniej dwa światy. Tamten świat – duchowy – a również ten świat, fizyczny. Nie będziesz już biedakiem. Zyskasz bogactwo, bogactwo którym nie są pieniądze. Istnieje wiele rodzajów bogactwa. Można by powiedzieć, że człowiek majętny jest najbiedniejszym z bogaczy. Człowiek niezamożny określiłby go, jako najbogatszego biedaka, ale ludzie kreatywni, artyści, tancerze, muzycy, naukowcy powiedzieliby właśnie, że jest najbiedniejszym i ograniczonym bogaczem.

Hipnoza ukaże ci świat twojego wnętrza, sprawi, że staniesz się największym bogaczem. Uczyni ciebie bogatym, ponieważ przejawi moc twojego umysłu poprzez różne talenty. Przecież każdy rodzi się z jakimś talentem i jeśli nie wykorzystasz go w pełni, coś w twoim wnętrzu pozostanie zmarnowane. Wciąż będziesz czuć, że czegoś tobie brakuje.

Daj umysłowi odpocząć. Teraz ty zacznij go obserwować.

Twój umysł powoli, powoli, nauczy się zachowywać ciszę. A kiedy już się tego nauczy stanie się potężny. Słowa jego przestaną być tylko pustymi słowami. Nabiorą celności, giętkości i jakości, jakich nie miały nigdy wcześniej. Będą trafiać w sedno spraw, jak strzały. Słowa twoje bez względu na bariery przekonań, postaw, logiki dotrą zawsze bezpośrednio do serca słuchaczy.

Umysł otoczony ciszą stanie się dobrym sługą wewnętrznej mocy. Wtedy twoja istota będzie panem, a pan może używać umysłu, kiedy go potrzebuje i wyłączać go, kiedy już nie jest mu potrzebny.

Potęga umysłu, weź ją- przestań czekać i marnować życie.

© Tekst ze strony www.neurolingwistyka.com Grzegorz Halkiew